Marera-Property-Management-Beogradjanka

Kompanijske Vesti

FM rešenja garantuju uštede

5 min, 17s čitanja
Deli
Kompanija Marera Property Management dokazala se na srpskom tržištu kroz uspešne projekte razvijanja kancelarijskih, industrijskih i maloprodajnih prostora za investitora Marera Properties, za koga je kreirala portfolio komercijalnih nekretnina

 

Objašnjavajući tajnu poslovnog uspeha, gospodin Pušonja između ostalog ističe „tailor-made“ ponudu koja se kreira za svakog klijenta, kako bi se najbolje odgovorilo na zahteve. Pritom se u obzir uzimaju klasa i namena objekta, industrija, dnevna rutina poslovanja…

 

Marera Property Management je, ako ne najbrže rastuća, onda izvesno jedna od najbrže rastućih kompanija na našem tržištu. Kako to izgleda u brojkama?

 

Kompanija je osnovana pre tri godine i trenutno upravljamo portfolijom od više od 200.000 kvadratnih metara. Održavamo više od 500.000 kvadratnih metara za više od 300 klijenata. U upravljanju nekretninama, pokrivamo svaku vrstu objekata komercijalne namene, u kancelarijskom, industrijskom i maloprodajnom segmentu.

Što se tiče usluga koje pružamo, one obuhvataju ceo životni ciklus nepokretnosti – od finansijske analize, due dilligence-a, procene vrednosti, izrade projekta i studija izvodljivosti, do upravljanja projektom u pripremnoj fazi i fazi izgradnje i na kraju, ali ne i najmanje važno, održavanja objekta u fazi eksploatacije i samim tim optimizacije vrednosti same nekretnine i produženja životnog veka.

Ukratko, naše usluge baziramo na principu „ključ u ruke“ pritom vodeći računa o zadatim vremenskim rokovima i budžetu. To je zapravo naša tržišna diversifikacija i ono što nas čini jedinstvenim, i što je na kraju krajeva, rezultiralo poslovnim uspesima koje danas beležimo.

U prilog tome, govore i finansijski rezultati koji jasno ukazuju da smo samo u pogledu Facility Management usluga skoro udvostručili prihode u odnosu na prethodnu godinu. Sličan procentualni rast prati i površina objekata koje servisiramo, dok je broj klijenata koji je doprineo tom rastu više nego udvostručen.

 

Vaša kompanija pruža integrisana Facility Management rešenja za moderne i funkcionalne objekte u komercijalnom, industrijskom i javnom sektoru. Šta sve spada u to?

 

Usluge koje potpadaju pod segment Facility Management-a su higijensko i tehničko održavanje, usluge recepcije i obezbeđenja, održavanja zelenih površina i uklanjanja snežnih naslaga u zimskom periodu. To je oblast koja ubrzano poprima na značaju na domaćem tržištu i sve više kompanija uviđa prednosti ovakvog pristupa održavanju objekata zahvaljujući prvenstveno multinacionalnim kompanijama kojima je to praksa.

Renoviranje BIGZ-a je trenutno u početnoj fazi, a radovi na sveobuhvatoj rekonstrukciji biće završeni do 1. januara 2023.

Prednosti primene FM rešenja su brojne, a istakao bih posebno to što su pružaoci usluga jedina kontakt tačka za sve što se tiče funkcionalnosti objekta. To značajno umanjuje utrošak vremena i resursa kompanijama i predočava jasne linije odgovornosti i zaduženja. Na kraju krajeva, ovakav pristup, dugoročno gledano, donosi uštedu i pozitivno utiče na finansijski rezultat kompanije koja se opredeli za angažovanje eksperata za Facility Management usluge.

 

Na koji način kreirate ponudu? Čime se sve rukovodite u nastojanju da odgovorite specifičnim potrebama vaših klijenata?

 

Svakog klijenta posmatramo zasebno, odnosno nastojimo da kreiramo „tailor-made“ ponudu kako bismo najbolje odgovorili na zahteve svakog klijenta ponaosob. Neki od ključnih parametara koje sagledavamo su: klasa i namena objekta, industrija, odnosno oblast u kojoj klijent posluje, broj zaposlenih izvršilaca koje je potrebno da opredelimo i dnevna rutina poslovanja. Na osnovu informacija koje naš tim prikupi na terenu i uz pomoć klijenta, definišu se potrebe i kreira se ponuda koja najbolje odgovara zahtevu klijenta.

Takav pristup je zasigurno doprineo tome da izgradimo jaku referentnu listu klijenata kojima pružamo usluge higijenskog održavanja, a koja obuhvata zvučna imena iz oblasti FMCG industrije poput kompanija Jaffa, Frikom, Nestle, Polimark, Somboled, kao i mreže poslovnica banaka Credit Agricole, ali i Ambasade Francuske u Beogradu. Dakle, imamo raznoliku referentnu listu koja obuhvata klijente iz različitih industrija, s posebnim akcentom na FMCG koji predstavlja najzahtevniji sektor, sudeći po mom višedecenijskom iskustvu u rukovođenju kompanija upravo iz ove sfere.

 

Finansijski rezultati jasno ukazuju da smo samo u pogledu Facility Management usluga skoro udvostručili prihode u odnosu na prethodnu godinu

 

Koji su najistaknutiji projekti iz oblasti upravljanja nekretninama i realizaciji građevinskih radova na kojima je vaša kompanija trenutno angažovana?

 

Naš najistaknutiji klijent i kompanija za koju pružamo sveobuhvatne usluge u pogledu upravljanja projektima i realizaciji građevinskih radova je Marera Properties – kompanija koja u svom vlasništvu ima portfolio nekretnina koji obuhvata komercijalne objekte iz kancelarijskog, maloprodajnog i industrijskog segmenta.

Od završenih projekata, istakao bih sveobuhvatnu rekonstrukciju Kalemegdan biznis centra, nekadašnje fabrike Beko na Donjem Dorćolu, zgrade koja je do skoro bila napuštena i oronula, a danas je multifunkcionalni poslovni prostor u kome radi više od 2.000 ljudi. Trenutno aktuelan projekat je rekonstrukcija Palate Beograd, nekadašnjeg simbola grada koji će po otvaranju 1. januara 2022. godine povratiti stari sjaj i ponovo pomeriti granice primenom najnovijih arhitektonskih i tehnoloških rešenja kao što je to bio slučaj i u periodu njene izgradnje.

Spomenuo bih i BIGZ – još jedan projekat rekonstrukcije zgrade koja je kulturno-istorijski spomenik grada Beograda sa posebnim emocionalnim značajem za svakog od nas ponaosob. Renoviranje BIGZ-a je trenutno u početnoj fazi, a radovi na sveobuhvatoj rekonstrukciji, možda i najvećoj ikada na našim prostorima, biće završeni do 1. januara 2023. godine.

 

Na kraju, iz Vaše lične perspektive, s obzirom na to da dolazite iz FMCG sektora gde ste bili dugogodišnji član menadžmenta, kako posmatrate industriju nekretnina i kakva su Vaša očekivanja za naredni period?

 

Ono što je za mene predstavljalo izazov prilikom prelaska iz FMCG sektora u oblast nekretnina jeste činjenica da je to jedna od najbrže rastućih industrija na našem tržištu sa verovatno najviše potencijala za dalji rast i razvoj. Kompleksnost i značaj projekata na kojima radimo, razvoj Facility Management industrije na lokalnom tržištu, uvođenje novih standarda i inovacija – sve zajedno predstavlja izazov, ali i bogato i značajno iskustvo rada u industriji za koju sam se opredelio.

 

Danilo Pušonja, generalni direktor Marera Property Management
Newsletter

Prijavite se za naš newsletter da biste dobijali najnovije informacije o našim uslugama i sjajnom sadržaju iz našeg magazina