Integrisana politika kvaliteta

Mi smo kompanija koja se bavi investiranjem u nekretnine, kao i sticanjem, razvojem, iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama. Naš portfolio čine kancelarijski, maloprodajni i industrijski objekti na prestižnim lokacijama širom zemlje. Bogato razumevanje tržišta nekretnina, savremenih principa poslovanja i rastućih potreba klijenata omogućava nam da sprovedemo opsežne projekte razvoja, rekonstrukcije i repozicioniranja starih i zapuštenih zgrada kako bismo rastućoj poslovnoj zajednici ponudili izvrsno radno okruženje.

Integrisana politika kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 41001, ISO 5001) zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema uz stalno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja. S tim u vezi naša opredeljenja su usmerena na:

 • povećanje tržišnog udela osiguranjem poverenja kako postojećih, tako i potencijalnih klijenata
 • prepoznavanjem njihovih potreba i očekivanja;
 • poboljšavanje poslovanja kompanije jasnim identifikovanjem poslovnih procesa, poštovanjem usvojenih pravila poslovanja i efikasnom primenom postupaka na svim nivoima kompanije i sa jasnom granicom individualne odgovornosti;
 • efikasno korišćenje prirodnih i energetskih resursa sa ciljem ublažavanja uticaja na klimatske promene;
 • utvrđivanje odgovornosti za zaštitu informacija, podizanje svesti o značaju informacione bezbednosti među zaposlenima i poslovnim partnerima, kao i primenu organizacionih i tehničkih mera za zaštitu informacione imovine kompanije i klijenata;
 • očuvanje životne sredine kroz jasno utvrđivanje aspekata i uticaja procesa i aktivnosti kompanije na životnu sredinu, praćenje i kontrolu potrošnje prirodnih resursa, merenje uticaja na životnu sredinu, upravljanje otpadom tokom realizacije procesa u kompaniji;
 • razmatranje mišljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i preduzimanje odgovarajućih mera u cilju unapređenja zaštite životne sredine
 • obezbeđenje visokog nivoa bezbednosti svojih zaposlenih, posetilaca, podizvođača kroz jasno definisanje pravila ponašanja tokom sprovođenja definisanih procesa, povećanje svesti zaposlenih o važnosti poštovanja mera bezbednosti i drugih propisa;
 • aktivno komuniciranje i učestvovanje zaposlenih po pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu;
 • obezbeđenje usklađenosti sa važećim zakonskim zahtevima, kao i sa zahtevima koji su dobrovoljno prihvaćeni;
 • podržavanje dizajna procesa i lanca nabavke proizvoda i usluga sa ciljem podizanja kvaliteta performansi upravljanja energijom, zaštitom životne sredine;
 • podizanju svesti o praksama kontinualnog unapređenja kroz svakodnevnu poslovnu rutinu koristeći povratne informacije svih zainteresovanih strana, posebno zaposlenih, klijenata i dobavljača proizvoda i usluga.

Integrisani sistem menadžmenta se prati, meri, preispituje i kontinuirano poboljšava, uz redovno izveštavanje i komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama, u vezi njegove efektivnosti i efikasnosti na svim nivoima Marera Property Management. Realizacijom utvrđenih ciljeva integrisanog sistema menadžmenta Marera Property Management ostvaruje visoki nivo zadovoljstva klijenata, konkurentan položaj na tržištu, međusobno poverenje i saradnju sa svojim klijentima, ali i zadovoljenje zahteva i potreba svih zainteresovanih strana.

Marera Property Management
Datum: 20.12.2021.